نوجوان شاد : شادی ، سرگرمی، دانستنی ها و مشاوره نوجوانان

نیاز به تعلق داشتن و احساس یکی بودن با دیگران ۰

نیازهایی که نمیشه ازشون گذشت

نیازها و خواسته های آدمها مثل هم نیستن. خواسته ها و آرزوها میتونن از فردی به فرد دیگه متفاوت باشن اما تمام مردم دنیا این ۷ نیاز اساسی رو دارند

شنونده خوبی باش ۰

مراقبت از دوستی

داشتن دوست برای ما مهم هست. اما باید یادمون باشه که اگه به دنبال دوست واقعی هستیم خودمون هم باید یه دوست واقعی باشیم

به فعالیت های مانند یاد گرفتن یک زبان تازه یاد گرفتن یا زدن یک آلت موسیقی عوض کردن شغل نوشتن یک کتاب شروع یک فعالیت جدید انتخاب کردن کاری به عنوان سرگرمی یا ورزش بپردازید. ۱

نکاتی برای استفاده بهتر از مغز

سعی کنید از مغزتان استفاده کنید و اگر نه از دستش می دهید باید توجه داشته باشید که مغز عضله نیست با این وجود اگر با او کار نکنید و از او کار نکشید باعث می شود که بعد از مدتی دچار تنبلی مغز  شوید