نوجوان شاد : شادی ، سرگرمی، دانستنی ها و مشاوره نوجوانان

نیاز به تعلق داشتن و احساس یکی بودن با دیگران ۰

نیازهایی که نمیشه ازشون گذشت

نیازها و خواسته های آدمها مثل هم نیستن. خواسته ها و آرزوها میتونن از فردی به فرد دیگه متفاوت باشن اما تمام مردم دنیا این ۷ نیاز اساسی رو دارند