نوجوان شاد : شادی ، سرگرمی، دانستنی ها و مشاوره نوجوانان

چطور از خودمون حفاظت کنیم ۰

چطور امنیت خودمون را حفظ کنیم

برای اینکه احساس امنیت داشته باشین، باید یه سری مهارت­ها رو برای شناسایی رفتار امن و غیر امن دیگران یاد بگیرین و نیاز به این دارین که مرز بین خودتون و بقیه دنیا رو به خوبی مشخص کنین