نوجوان شاد : شادی ، سرگرمی، دانستنی ها و مشاوره نوجوانان

شنونده خوبی باش ۰

مراقبت از دوستی

داشتن دوست برای ما مهم هست. اما باید یادمون باشه که اگه به دنبال دوست واقعی هستیم خودمون هم باید یه دوست واقعی باشیم

به فعالیت های مانند یاد گرفتن یک زبان تازه یاد گرفتن یا زدن یک آلت موسیقی عوض کردن شغل نوشتن یک کتاب شروع یک فعالیت جدید انتخاب کردن کاری به عنوان سرگرمی یا ورزش بپردازید. ۱

نکاتی برای استفاده بهتر از مغز

سعی کنید از مغزتان استفاده کنید و اگر نه از دستش می دهید باید توجه داشته باشید که مغز عضله نیست با این وجود اگر با او کار نکنید و از او کار نکشید باعث می شود که بعد از مدتی دچار تنبلی مغز  شوید

فرسودگی تحصیلی ۱

 فرسودگی تحصیلی

تا حالا شده بعد از ساعت ها مطالعه متوجه بشی که چیز زیادی یاد نمیگیری؟ یا برای تمرکز طولانی مدت روی درسها اوقات سخت و ناخوشایندی رو بگذرونی و راحت نباشی

درک ریاضی ما ممکن است اشتباه باشد ۱

یک ماجرای استثنایی!

حس درونی آدم ها همیشه درست نیست. و حس درونی چیزی است که مردم از آن در زندگی واقعی برای تصمیم گیری استفاده می کنند. اما عقل است که می تواند به ادم در رسیدن به جواب درست کمک کند.