نوجوان شاد : شادی ، سرگرمی، دانستنی ها و مشاوره نوجوانان

دوست ۵

دوست واقعی من کیه؟

دوست کسیه که میتونی باهاش تنها بمونی، یعنی حتی اگر کاری برای انجام دادن و حرفی برای گفتن هم نداشته باشی، بدون این که اذیت بشی

بازی‌های فکری می تواند ذهن شما را هوشیارتر کند. ۰

پنج کلید برای موفقیت در زندگی

مهم نیست که امیدها و رویاهای شما برای آینده چی باشه، ۵ خصوصیت کلیدی برای موفقیت شما لازم هست. این خصوصیات میتونه کلیدی برای باز کردن استعدادهای شما باشه