نوجوان شاد : شادی ، سرگرمی، دانستنی ها و مشاوره نوجوانان

معرفی مقصر در کلاس ۰

معرفی مقصر در کلاس

حق داری شک داشته باشی، ‏چون اگر همکلاسی ات را معرفی کنی ‏از خودت خجالت می کشی و ممکن است ‏به عنوان جاسوس، گرفتاری هایی برایت درست شود

دزدی از کیف در مدرسه ۰

از کیف مدرسه ام دزدی کرده اند

آیا از آ ن بچه هایی هستی که پیراهنت را گم می کنی و سه روز بعد آ ن را می بینی !
‏بنابراین کیف مدرسه ات که مواظبش نیستی، حوصله اش از دست تو سر رفته و صاحبش را عوض کرده است.

چگونه نوجوان خود را بشناسیم ؟ ۰

چگونه نوجوان خود را بشناسیم ؟

سالها بود که والدین و دانشمندان مخاطره پذیر نوجوانان و فقدان قوه تشخیص را تحت تاثیر هورمونها می دانستند . امروز علم پزشکی با مطالعات بیشتر و پیشرفت فناوری ، کشف کرده است که این امر به هورمونها مربوط نیست بلکه به رشد مغز نوجوان بستگی دارد که بایستی در آینده برای مقابله با چالشهای زندگی بزرگسالی پرورش یابد .

دلم نمی خواهد پدر و مادرم به دیدن معلم هایم بروند ۰

دلم نمی خواهد پدر و مادرم به دیدن معلم هایم بروند

چرا از این ملاقات ناراحتی؟ ‏کار بدی کرده ای، خطای بزرگی از تو سر زده، یا به طور کلی از این کار خوشت نمی آید؟اگر یک گونی نمره ی بد گرفته ای یا سر کلاس همه ی معلم ها مسخره بازی درآ ورده ای

حیوانات چند سال عمر می کنند ۰

حیوانات چند سال عمر می کنند ؟

انسان سالیان سال است که در این باره تحقیق می کند تا پاسخ دقیقی برای این پرسش پیدا کند. اما بیشترین اطلاعاتی که در این مورد به دست آمده مربوط به حیواناتی است که انسان از آن ها نگه داری می کند.

ورزش بسکتبال نوجوانان ۱

معرفی رشته های ورزشی برای نوجوانان

در سراسردنیا بیش از ۶۰ میلیون بازیکن رسمی و بیش از ۲۵۰ میلیون بازیکن غیر رسمی فوتبال بازی می کند . کل مسافتی یک فوتبالیست در ۹۰ دقیقه بازی طی میکند بین ۱۰ الی ۱۵ کیلومتر است .

مسخره ام می کنند چون کمی چاق هستم ۰

مسخره ام میکنند چون کمی چاق هستم

اگر لکنت زبان داشتی، ‏اسم ات کمی عجیب بود یا گوش هایت بزرگ بودند، باز هم بچه ها بهانه ای داشتند. در واقع همه ی مردم، روزی گرفتار همین شوخی ها می شوند!
‏خیالت راحت نشد خب ‏قبول داریم، آدم خوشش نمی آ ید، «خپله یا خیکی» صدایش کنند.