نوجوان شاد : شادی ، سرگرمی، دانستنی ها و مشاوره نوجوانان

حافظ کیست ۰

حافظ کیست

حافظ یکی از بزرگ ترین و نام آورترین شاعران ایرانی ست . او که در قرن هشتم هجری زندگی می کرده ست ، توانست غزل فارسی به اوج خود برساند.

از باهوش بودن و درس خون بودن خجالت نکشید ۰

موفقیت در درس خوندن

شاید فکر کنید تیکه پرونی توی کلاس درس شیمی، کار جالب و سرگرم کننده ای باشه. اما وقتی نمره ۹٫۵ میان ترم شما به ۱۰ گرد نشه، اونوقت میفهمید که تیکه پروندن توی کلاس درس زیاد هم جالب نیست