برچسب: چگونه با دوست اشتی کنم

به خودت اجازه بده که گریه کنی و محزون باشی ۰

راههای ترمیم یک دوستی شکست خورده

از دست دادن یه دوست می‌تونه خیلی ناراحت کننده باشه و ضربه روحی بزنه. بدون در نظر گرفتن این‌که دوستی چگونه از بین میره (با رفتن طرف مقابل یا فوت کردنش)، تو باید به خودت این اجازه رو بدی که التیام پیدا کنی