برچسب: چطور میشه طبق برنامه پیش رفت

برخی از قسمت های جدول برنامه ریزی رو به عنوان زمان های خاموش در نظر بگیر. ۱

تکنیک های مربوط به برنامه ریزی

قبل از اینکه شروع به درس خوندن کنید، باید برنامه ریزی داشته باشید، برنامه ریزی ممکنه بین ۱۰ تا ۳۰ دقیقه از شما وقت بگیره ولی چندین مزیت داره، یکی اینکه کارتون نظم پیدا می کنه