برچسب: پیام عیدانه

شعر فصل خوشبختی عید نوروز ۰

فصل خوشبختی

روحم گرسنه بهار است و قاروغور میرود برای عید

اما ساعت اسفند تیک و تاک میکند هنوز

فرار فصل زمستان ۰

فرار فصل برفها

حریر باد و بوی خاک ٬طلیعه های آفتاب** تظاهر جوانه ها٬ بروی شاخسار تاک** هلهله پروانه ها ٬پایکوبی بنفشه ها** صدای بال بلبلان٬ هیاهوی سبزه...