برچسب: وال ایی

انیمیشن وال ای ۰

انیمیشن وال ائی

انیمیشن وال ای

داستان فیلم در باره ی زمانی است که زمین دیگر جایی برا ی زندگی نیست . در تمام زمین فقط یک موجود وجود دارد او وال-ای است والی ای که آشغال ها را جمع می کند٬