برچسب: نقاشی

مدرسه کارافرینی پرواک ۰

اولین مدرسه کارآفرینی برای نوجوانان تاسیس شد

برای نخستین بار در کشور مدرسه کارآفرینی پرواک در کرج راه‌اندازی شد در اولین دوره این مدرسه تعداد ۲۰ دختر و ۲۰ پسر انتخاب شدند و از ۲۶ تیرماه به مدت ۷ هفته با مهارت‌های ارتباطی، خودشناسی، خلاقیت، مدیریت و فناوری اطلاعات آشنا شدند.