برچسب: مقاله درباره شعرای ایرانی

حافظ کیست ۰

حافظ کیست

حافظ یکی از بزرگ ترین و نام آورترین شاعران ایرانی ست . او که در قرن هشتم هجری زندگی می کرده ست ، توانست غزل فارسی به اوج خود برساند.