برچسب: فنی حرفه ای

در آخرین سال تحصیلت در دبیرستان، در امتحان‌های ورودی دانشگاه‌های پزشکی(کنکور) شرکت کن ۲

تحصیل بدرد نخور!

گفته میشه که تقریبا نیمی  از کسانی که امسال  کنکور داده اند  از انتخاب رشته نهایی صرف نظر کرده‌اند. این را سازمان سنجش میگه.

گزینش دانشجو در همه ی رشته های امتحانی مقطع کاردانی دانشگاه فنی حرفه ای و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی بر اساس سوابق تحصیلی یعنی همان معدل کل دیپلم انجام میشه ۰

حذف کنکور دوره های کاردانی

گزینش دانشجو در همه ی رشته های امتحانی مقطع کاردانی دانشگاه فنی حرفه ای و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی بر اساس سوابق تحصیلی یعنی همان معدل کل دیپلم انجام میشه