برچسب: شعر جدید

شعر زیبای سپاس ۰

شعر سپاس

جوانی افسرده در راهی نشست
پیرمردی با لب خندان کنارش مینشت
پیر پرسید چرا افسرده ای؟
در جوابش گفت مرد جوان تو مگر غمی نداری در جهان؟

شعر فصل خوشبختی عید نوروز ۰

فصل خوشبختی

روحم گرسنه بهار است و قاروغور میرود برای عید

اما ساعت اسفند تیک و تاک میکند هنوز

فرار فصل زمستان ۰

فرار فصل برفها

حریر باد و بوی خاک ٬طلیعه های آفتاب** تظاهر جوانه ها٬ بروی شاخسار تاک** هلهله پروانه ها ٬پایکوبی بنفشه ها** صدای بال بلبلان٬ هیاهوی سبزه...