برچسب: سعدی کیست

کلیات سعدی ۲

سخنی درباره سعدی

سعـدی شیرازی شاعـر نامــدار ایـرانی هستش که در قرن هفتم زندگی می کرده. اسم اصلی شاعـر، ابو محمد مشرف الدین مصلح بن عبدالله بن مشرف السعدی شیرازی است