برچسب: سال تحصیلی

8 راه برای زندگی کردن در حال ۱

۸ راه برای زندگی در لحظه

دست خودم نیست این یک ماه آخر ، دیگر هیج لذتی از تعطیلات نمی برم ! شهریور از همان ابتدا برایم دلشوره می آورد و...

چگونه برای سال تحصیلی جدید آماده شویم ؟ ۱

چگونه برای سال تحصیلی جدید آماده شویم ؟

اگر شما همیشه استرس دارید و دنبال لوازم و کتابها در اتاقتان هستید و پدر و مادر شما جای لوازم شما بهتر می دانید .سال تحصیلی جدید فرصت مناسبی است که مرتب کردن اتاقتان را شروع کنید و به آن نظم و ترتیب بدهید .