برچسب: داستان های کوتاه  خارجی

داستان کوتاه عقرب ۰

داستان کوتاه عقرب

آرام و مهربان بود. چشمانش بسیار به هم نزدیک بودند. این نشانه حیله‌گری بود. ابروانش در بالای بینی به هم برخورد می‌کردند. این نشانه خشم...