برچسب: داستان نوجوانان

ارابه خدایان ۱

ارّابه‌ی خدایان

«ارّابه‌ی خدایان» اسم اولین کتاب «اِریش فون دینکِن»Erich von Däniken است که در سال ۱۹۶۸ نوشته‌شده‌است. او این کتاب را براساس این باور نوشته که در گذشته موجودات فضایی از سایر نقاط جهان به زمین آمده‌اند

داستان نوجوانان ۰

سفر یا دردسر

ﻗﺮﺍﺭ ﺑﻮﺩ ﺑﺮﺍﯼ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯﯼ ﺑﻪ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺳـــﻔﺮ ﮐﻨـــﻢ ﻭ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﭘﺮ ﺯﺭﻕ ﻭ ﺑـــﺮﻕ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﭼﺮﺧﯽ ﺑﺰﻧﻢ. ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﻴﻦ ﺑﻮﺩ ﮐـــﻪ ﺩﺭ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺭﺩﻳﻒ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻳﮏ ﺍﺗﻮﺑﻮﺱ ﻗﺮﺍﺿﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩﻡ ﻭ ﺻﺪﺍﯼ ﺗﺎﺭﺍﺥ ﺗﻮﺭﻭﺥ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺭﺍ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻡ