برچسب: خود شکوفایی

هرم مازلو ۱

درباره هرم مازلو چه می دانید؟

براساس این نظریه نیازهای آدم از یک سلسله‌مراتب برخوردار هستن، به این صورت که رفتار افراد در مواقع مختلف تحت تأثیر شدیدترین نیاز قرار می گیره. هنگامی که نیازهای هر سطح برطرف میشه، تغییری در دید انسان رخ می ده و توجه او به نیازهای سطح بالاتر جلب میشه