برچسب: خلاصه کتاب ارابه خدایان

ارابه خدایان ۱

ارّابه‌ی خدایان

«ارّابه‌ی خدایان» اسم اولین کتاب «اِریش فون دینکِن»Erich von Däniken است که در سال ۱۹۶۸ نوشته‌شده‌است. او این کتاب را براساس این باور نوشته که در گذشته موجودات فضایی از سایر نقاط جهان به زمین آمده‌اند