برچسب: تلاش کردن

از افرادی که منفی بافی میکنن دوری کنین ۳

چطور می تونیم آدم مستقلی بشیم؟

برای اینکه آدم مستقلی باشی چرا فکر میکنی که حتما باید قیافه اخمو به خودت بگیری . باید سعی کنی تو زندگی دید و نظر خودتو داشته باشی به تونی اظهار نظر کنی. اما چطور ؟ توی این مقاله دو راهکار به شما معرفی می کنیم