برچسب: اکتشافات نیوتن

۰

ایزاک نیوتن زودرس و آیکیوی بالای او!

ایزاک نیوتن در روستایی نزدیک “لیکن شایر” انگلیس پا به دنیا گذاشت. البته آیزاک زیادی عجول بوده برای به دنیا آمدن! چون قبل از وقت تعیین شده بدنیا آمد و یک جورایی زودرس و ضعیف هم بود! به طوری که حتی خود مادرش امیدی به زنده ماندن کودکش نداشت!