برچسب: انتخاب رشته نهم به دهم

معرفی شاخه فنی و حرفه ای و رشته های متنوع آن ۱۰۵

هنرستان فنی و حرفه ای، دنیای رشته های کاربردی

دانش آموزان پایه نهم دوره اول متوسطه بعد از قبولی در این پایه باید برای سال دهم انتخاب رشته کنن. این انتخاب رشته خیلی مهمه چون زندگی فردی، اجتماعی و شغلی آینده انسان تاثیرگذاره