برچسب: ادبیات

جشنواره یاد یار مهربان ۰

از قافله ی کتاب عقب نمان !

جشنواره یاد یار مهربان را شهرداری تهران ، با هدف ترویج فرهنگ کتاب خوانی برگزار می کند . در جشنواره ی چهاردهم دانش آموزان پایه ی هفتم ، هشتم و نهم متوسطه ی اول می توانند ،شرکت کنند .

لبخند چشم تو ۰

لبخند چشم تو

تنها دلیل من که خدا هست و این جهان زیباست ، وین حیات عزیز و گرانبهاست : لبخند چشم توست! هر چند با تبسم شیرینت...