نوجوان شاد : شادی ، سرگرمی، دانستنی ها و مشاوره نوجوانان

چطور نوت برداری کنیم ۰

چطور نوت برداری کنیم

یکی از رمزهای موفقیت در تحصیل این هستش که سرکلاس درس حواست باشه بتونی درست نوت برداری کنی . نوت برداری هم فوت و فن...