نوجوان شاد : شادی ، سرگرمی، دانستنی ها و مشاوره نوجوانان

معرفی مدارس ژاپن ۱

معرفی مدارس ژاپن

شاید بررسی مدارس ژاپن به عنوان کشوری که در آسیا هستش بتونه به سیستم آموزشی کشورمون کمک کنه که از این وضعیت خارج بشیم