نوجوان شاد : شادی ، سرگرمی، دانستنی ها و مشاوره نوجوانان

۰

حقایقی از خورشید

  مناطقی از آن که لکه‌های خورشیدی نامیده می‌شوند تیره‌تر و در واقع خنک‌تر از قسمت‌های دیگر آن است. ستاره شناسان اولیه فکر می‌کردند که...