نوجوان شاد : شادی ، سرگرمی، دانستنی ها و مشاوره نوجوانان

۰

ماجرای پیوستن تگزاس به آمریکا

پرچم تگزاس تا کنون ۶ بار تغییر چهره داده‌است: پرچم اسپانیا، پرچم فرانسه، پرچم مکزیک، پرچم جمهوری تگزاس، پرچم کنفدراسیون ایالات جنوب آمریکا، و پرچم ایالات متحده آمریکا.