دسته: ورزش

ورزش بسکتبال نوجوانان ۱

معرفی رشته های ورزشی برای نوجوانان

در سراسردنیا بیش از ۶۰ میلیون بازیکن رسمی و بیش از ۲۵۰ میلیون بازیکن غیر رسمی فوتبال بازی می کند . کل مسافتی یک فوتبالیست در ۹۰ دقیقه بازی طی میکند بین ۱۰ الی ۱۵ کیلومتر است .

چگونه زبان سگ ها را بفهمیم ۸

چگونه با سگ ارتباط برقرار کنیم؟

چه شما یک سگ جدید خریده باشید یا مدتی است با سگ خود زندگی می کنید این مطلب به شما کمک می کند تا معنای علامت های ارتباطی سگ خود را بشناسید و رفتار خودتان را با او بر اساس نیازهای او تنظیم کنید.