دسته: بازی و سرگرمی

چگونه زبان سگ ها را بفهمیم ۸

چگونه با سگ ارتباط برقرار کنیم؟

چه شما یک سگ جدید خریده باشید یا مدتی است با سگ خود زندگی می کنید این مطلب به شما کمک می کند تا معنای علامت های ارتباطی سگ خود را بشناسید و رفتار خودتان را با او بر اساس نیازهای او تنظیم کنید.

۱۷

زبان گربه ها را یاد بگیرید!

محققان فهمیده اند که گربه ها دارای یک سیستم ارتباطی پیچیده با صدها علامت هستند تا به انسانها بگویند چه می خواهند وبه چه نیاز دارید در این مقاله شما خواهید فهمید چگونه گربه با شما ارتباط برقرار می کند