دسته: نظری

مقالات و معرفی دروس و مشاوره در خصوص رشته های شاخه نظری

معرفی رشته علوم اقتصادی ۱

معرفی رشته علوم اقتصادی

رشته علوم اقتصادی تو دنیا زیاد بهش توجه میشه حتی تو زندگی روزانه ما آدمها و درنهایت وضعیت یه کشور اهمیت داره وهمیشه تو کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه افراد مستعدی رو به خودش جذب کرده

یه پرستار خوب چه ویژگی هایی داره؟ ۱

یه پرستار خوب چه ویژگی هایی داره؟

از جمله کار هایی که به نظر خیلی از مردم جزو سخترین کار های روی زمین حساب می شه پرستاری هست . توی شغل پرستاری شما با بیمار هایی که ممکن هست توی بدترین شرایطشون باشن رو به رو هستین . و به عنوان یه پرستار موظف هستید که از این بیمار ها مراقبت کنین