دسته: مشاوره

فهم راه حل ها ۰

چطور بهتر فکر کنیم

در قسمت اول شروع کردیم به کلیات صحبت در مورد اینکه چگونه فکرمون رو گسترش بدیم، حالا در قسمت دوم این مقاله در رابطه با جزئیات و چگونگی های انجام این کار آشنا می کنیم

محیط کار مناسبی برای کار کردن ایجاد کنید. ۰

وقت کم میارم

مدیریت زمان به توانایی خیلی مهمه که هر کس می تونه تو خودش پرورش بده. این مدیریت به شما کمک می کنه که از هر روزتون بهترین استفاده رو تو محل کار یا محل تحصیل داشته باشید.