دسته: مشاوره

دوستایی رو پیدا کن که دوست دارن مطالعه کنن ۱

گروهی کتاب بخونیم

گاهی ممکنه دوست داشته باشی کتابایی که خوندی رو به بقیه معرفی کنی، یا دیدگاهتو راجع به کتابا با اون ها در میون بذاری و نظرات اون ها رو هم بشنوی