دسته: مشاوره

به برخورد چشمی دقت کنید ۰

روشهای تشخیص دروغگو

همه ما می دونیم که دروغ گفتن کار خوبی نیست هیچ چیزی بهتر از صداقت در زندگی نیست ولی متاسفانه بعضی ها علیرغم اینکه این موضوع را می دونن به اینکار ادامه میدن

بلوغ دختران ۰

بلوغ دختران

وره نوجوانی یکی از دوره های هیجانی برای دخترا و پسرای نوجوانه. واسه اینکه یه جهش تغییراتی بزرگی رو تجربه میکنن!