دسته: مشاوره

پدر و مادرم از هم جدا شدند و با هم زندگی نمی کنند ۰

درباره طلاق پدر و مادر

گاهی وقتها آدمها نمیتونن کنار هم به آرامش برسن و طلاق براشون آخرین راه چاره هس! به نظرت یه نوجوان چه نقشی در این جدایی داره؟ میتونه نقشی تعیین کننده برای جدایی باشه؟

رانندگی نوجوانان ۱

نوجوانان و عشق رانندگی

علاقه به رانندگی در نوجوانان بسیار زیاد است از طرفی بسیاری از نوجوانان و جوانان ناراحتیها و سرکشی های خودشان را از طریق با سرعت راندن ماشین تخلیه می‌کنند