دسته: رفتار نوجوان

چطور از خودمون حفاظت کنیم ۱

چطور امنیت خودمون را حفظ کنیم

برای اینکه احساس امنیت داشته باشین، باید یه سری مهارت­ها رو برای شناسایی رفتار امن و غیر امن دیگران یاد بگیرین و نیاز به این دارین که مرز بین خودتون و بقیه دنیا رو به خوبی مشخص کنین