دسته: مشاوره

رنگ ها نقش خیلی مهمی رو در زندگیمون ایفا میکنن ۰

ارتباط رنگ ها با احساسات

رنگ ها نقش خیلی مهمی رو در زندگیمون ایفا میکنن حالا چه متوجه این نقش بشیم چه نشیم. رنگ ها میتونن را و احساسات ما تاثیر بذارن و حال و روزمون رو تغییر بدن.