دسته: مشاوره تحصیلی

برنامه ریزی و سازمان دهی کردن ۰

چطور تکالیفمون رو سریع انجام بدیم؟

انجام دادن تکالیف میتونه هم وقت گیر و هم خسته کننده باشه و بیشتر بچه ها وقتی به خونه میان دوس دارن به جای اینکه زمان زیادی رو به انجام تکالیف مشغول باشن اوقات فراغت بیشتری داشته باشن و بیشتر بتونن استراحت و بازی کنن