دسته: سینمای نوجوان

هیولاها ۰

انیمیشن کارخانه هیولاها

داستان انیمیشن از این قرار است که در سرزمین هیولاها برای تهیه انرژی روش خاصی وجود دارد، هیولاها با ترساندن بچه‌ها از صدای جیغ آنها انرژی تهیه می‌کنند

۰

انیمشن اسمورف‌ها

داستان فیلم از این قرار است که اسمورف ها در روستایشان اسمارف و خانه‌های قارچ مانندشان زندگی می کنند، روستای آنها در وسط جنگل سحر آمیز است.