دسته: سخنی با والدین

کمک به نوجوانان در برابر رسانه ها ۰

چطور به نوجوانان در برابر تاثیرات رسانه ها کمک کنیم

برخورد داشتن با پیام های رسانه ای یک قسمت جدا نشدنی از زندگی های انسانها هستند . اما شما می توانید با کمک کردن به نوجوان تان این اجازه را ندهید که رسانه ها باعث تاثیر بد بر روی نوجوانتان شوند

تاثیر رسانه ها بر نوجوانان ۱

تاثیرات رسانه ها بر نوجوانان

رسانه ها در حالت دادن به شخصیت و رفتار نوجوانان تاثیر زیادی دارند . هنگامی که فرزندان شما از تاثیرات رسانه ها آگاهی داشته باشند ، راحت تر می توانند با رسانه ها برخورد کرده و از تاثیرات مخرب آنها در امان باشند یا از تاثیرات مثبت آنها استفاده کنند .

چگونه نوجوان خود را بشناسیم ؟ ۰

چگونه نوجوان خود را بشناسیم ؟

سالها بود که والدین و دانشمندان مخاطره پذیر نوجوانان و فقدان قوه تشخیص را تحت تاثیر هورمونها می دانستند . امروز علم پزشکی با مطالعات بیشتر و پیشرفت فناوری ، کشف کرده است که این امر به هورمونها مربوط نیست بلکه به رشد مغز نوجوان بستگی دارد که بایستی در آینده برای مقابله با چالشهای زندگی بزرگسالی پرورش یابد .