دسته: تازه ها و خواندنی ها

سعدی کارلونو ۰

سعدی در فرانسه ؟!

ر روز ۱۲ خرداد سال ۱۱۷۵ شمسی، در یک خانواده ممتاز و نمونه فرانسوی، در شهر پاریس کودکی به دنیا آمد که پدرش به علت علاقه زیادی که به سعدی شاعر پرآوازه ایرانی داشت، اسم این کودک را “نیکلا لئونار سعدی کارنو” گذاشت