دسته: تازه ها و خواندنی ها

کانگورو ها ۰

با حیوانات هر قاره آشنا بشم ! ! ( قسمت سوم : قاره اروپا ، استرالیا و جنوبگان )

تو قسمت های قبلی با جانوران قاره های آسیا ، آفریقا ، آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی آشنا شدیم و دیدیم که بعضی از جانورانی وجود دارن که مختص همون قاره و همون اکوسیستم مخصوص هستن