دسته: تازه ها و خواندنی ها

نجار ۱

از رشته صنایع چوب و مبلمان چی میدونید؟

هرجا صحبتی از رشته صنایع چوب و مبلمان میشه، بیشتر مردم تصور میکنن فارغ التحصیل این رشته یه نجار ساده میشه که از صبح تا شب یه چکش دستشه و داره به این ور و اون ور میخ میکوبه.