دسته: تازه ها و خواندنی ها

مغز جادویی! ۰

مغز جادویی!

ساختار مغز خیلی پیچیده است جالبه بدونید که این عضو  یک و نیم کیلو گرمی بدن چه طور از قویترین کامپیوتر هایی که وجود دارند بهتر کار می کند