دسته: ادبیات و تاریخ

زمستان ۰

زمستون هم زمستونای قدیم

وقتی از سرمای هوا شکایت می کنم مامانم یا بابام سریع میگن : بچه های حالا رو نیگا کن ! زمان ما برف میومد تا کمر ! ولی انقد سرما سرما نمی کردیم ، حالا چی ؟