دسته: ادبیات و تاریخ

متن ادبی روز مادر ۰

متن ادبی روز مادر

برای شناختنش همیشه تردید دارم ، که باید بیشتر به دستاش نگاه کنم یا چشم هاش؟ برای این که بفهمم چقد رنج کشیده تا من الان به این سن رسیدم باید به دستاش نگاه کنم یا موهاش که کم کم داره سفید میشه؟