دسته: ادبیات و تاریخ

لبخند چشم تو ۰

لبخند چشم تو

تنها دلیل من که خدا هست و این جهان زیباست ، وین حیات عزیز و گرانبهاست : لبخند چشم توست! هر چند با تبسم شیرینت...

چطور یک کتاب خوب انتخاب کنیم ۰

چطور یک کتاب خوب انتخاب کنیم

آیا شما در حال خریدن کتابی هستید و نمی دانید آن مناسب شما است ؟ اگر چنین است، مهمترین موضوعی که باید در ابتدا بدانید این است که نباید ظاهر کتاب برای شما مهم باشد محتوای کتاب باید برای شما مهم باشد . در اینجا برخی از پیشنهادات برای پیداکردن کتاب های خوب به شما گفته می شود