دسته: ادبیات و تاریخ

داستان کوتاه عقرب ۰

داستان کوتاه عقرب

آرام و مهربان بود. چشمانش بسیار به هم نزدیک بودند. این نشانه حیله‌گری بود. ابروانش در بالای بینی به هم برخورد می‌کردند. این نشانه خشم...

تاریخچه علم حساب ۰

دو کلمه حرف حساب

در آغاز ، عدد بصورت محدود بود. حتی عدد را تا ۲ بیشتر نمی تونستن بشمرن. بعضی جاها هم تا ۶ بیشتر نمی تونستن بشمرن. و بعد از اون را می گفتن بسیار. هنوز هم در بسیاری از زبانها هفت به معنای بسیار است

این اسفند خیلی فروردینه! ۰

این اسفند خیلی فروردینه!

تازه از راه رسیده بود ، کوله اش رو درآورد و بی هوا گفت : امروز سر جلسه ی امتحان اجتماعی ، از پنجره ی باز کلاس ، یدفه یه بادی اومد که بوی چاقاله بادوم می داد !