دسته: طنز و کاریکاتور

داستان نوجوانان ۰

سفر یا دردسر

ﻗﺮﺍﺭ ﺑﻮﺩ ﺑﺮﺍﯼ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯﯼ ﺑﻪ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺳـــﻔﺮ ﮐﻨـــﻢ ﻭ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﭘﺮ ﺯﺭﻕ ﻭ ﺑـــﺮﻕ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﭼﺮﺧﯽ ﺑﺰﻧﻢ. ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﻴﻦ ﺑﻮﺩ ﮐـــﻪ ﺩﺭ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺭﺩﻳﻒ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻳﮏ ﺍﺗﻮﺑﻮﺱ ﻗﺮﺍﺿﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩﻡ ﻭ ﺻﺪﺍﯼ ﺗﺎﺭﺍﺥ ﺗﻮﺭﻭﺥ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺭﺍ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻡ

فشار همسالان ۰

درد دل یک دختر در دوره بلوغ

زمان ما، از اوجب واجبات یه دختر دانش اموز سیبیل بود، هر قدر سیبیلت پرپشت تر بود، همون قدر دختر خوبی بودی، البته برای رفتن تو کتگوری دختر خوب،، معیارهای دیگه ای هم بود،