نویسنده: nojavanshad

بدون خطر وزن کم کنم ۱

رژیم ممنوع!

عمده ترین دلیل رژیم های غذایی سنگین مخصوصا برای نوجوون ها لاغرتر و زیباتر شدن هست که ناشی از تبلیغات رسانه هاست