نویسنده: nojavanshad

رنگ ها نقش خیلی مهمی رو در زندگیمون ایفا میکنن ۰

ارتباط رنگ ها با احساسات

رنگ ها نقش خیلی مهمی رو در زندگیمون ایفا میکنن حالا چه متوجه این نقش بشیم چه نشیم. رنگ ها میتونن را و احساسات ما تاثیر بذارن و حال و روزمون رو تغییر بدن.

بدون خطر وزن کم کنم ۲

رژیم ممنوع!

عمده ترین دلیل رژیم های غذایی سنگین مخصوصا برای نوجوون ها لاغرتر و زیباتر شدن هست که ناشی از تبلیغات رسانه هاست