چطور با دوست مغرورم کنار بیاییم؟

چطور با دوست مغرورم کنار بیاییم؟

انسان های مغرور فکر می کنند که همه چیز را می دانند! اگر به آن ها فرصت دهید ب راحتی روی اعصاب شما می روند و شما را ناامید می کنند. شما هم در برخورد با چنین افرادی بهتر است ناراحت و افسرده نشوید و راهی پیدا کنید که بتوانید با چنین شخصیت هایی و و رفتار های آنان کنار بیایید، راهی که به شکلی با شخصیت خود شما هم متناسب باشد.

با یک شخص متکبر با قدرت و اعتماد به نفس بالا وارد برخورد شوید به شکلی که شما خوب و قوی و محکم هستید.

۱-با یک شخص متکبر با قدرت و اعتماد به نفس بالا وارد برخورد شوید به شکلی که شما خوب و قوی و محکم هستید.

وقتی که یک صدای درونی در خود شما وجود داشته باشد، در این حالت یک فرد مغرور کاری نمی تواند در جهت تضعیف شما انجام دهد. حس اعتماد به نفس و ارزش قایل شدن شما برای خودتان شما را در مقابل آسیب پذیر بودن در برابر چنین افرادی مصون می دارد. آن شخص شاید سعی کند با سخنان خود احساسات بدی را در شما القا کند، اما شما با داشتن حس امنیت در درون خود به راحتی آن ها را نادیده می گیرید.

برخورد با چنین افرادی را فرصتی بدانید برای افزایش مهارت های گوش کردن و تحمل کردن خود.

۲-برخورد با چنین افرادی را فرصتی بدانید برای افزایش مهارت های گوش کردن و تحمل کردن خود.

شاید نقطه ضعف شما بی صبری، خسته شدن زودرس یا اذیت شدن توسط آن ها باشد، شاید نزد آن ها حس ترس داشته باشید. سعی کنید به خودتان تلنگری بزنید و این احساسات منفی را از خود دور کنید، و برخورد با افراد متکبر را فرصتی برای خود بدانید تا بتوانید مهارت های خود را پرورش دهید. سعی کنید آن شخص را تحمل کنید، در جستجوی آن باشید که چه چیزی او را تحریک می کند، و اینکه اگر شما در موقعیت او بودید چگونه رفتار می کردید. البته هیچ گونه عذر و بهانه ای برای چنین رفتار های زشتی وجود ندارد اما حداقل می تواند با ذهن باز به آن ها گوش فرا دهید. شاید بتوانید با این رفتار خود آن ضخص مغرور را متعجب کنید.

راه هایی پیدا کنید که بتوانید با افراد دیگری ارتباط داشته باشید.

۳-راه هایی پیدا کنید که بتوانید با افراد دیگری ارتباط داشته باشید.

آیا شما نیاز دارید تا خود را اثبات کنید؟ آیا شما باید همه مردم را راضی نگه دارید؟ آیا شما یک شخص بدخلق یا یک فرد کمرو هستید؟ شخصیت های مغرور اغلب دنبال این چنین آدم هایی هستند که نقاط ضعف داشته باشند و بتوانند روی آن ها فشار بیاورند. اگر شما هم دارای چنین نقطه ضعف هایی هستد بهتر است این نقاط ضعف خود را تا حد امکان اصلاح کنید تا بتوانید راحت تر با افراد مغرور کنار بیایید.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *