همکاری با ما

nojavanshad@gmail.com
nojavanshad@gmail.com
nojavanshad@gmail.com

سایت نوجوان شاد، از دانشجویان و نیز تمام کسانی که علاقمند هستند که در زمینه موضوعات سایت مقالاتی بنویسند و یا توانایی ترجمه در این زمینه را دارند، دعوت به همکاری به عمل می آورد در صورتیکه شما نیز تمایل به تهیه مقالات دارید می توانید از طریق ایمیل nojavanshad@gmail.com درخواست همکاری خود را ارسال نمایید تا نحوه و شرایط تهیه مقالات و همچنین نحوه پرداخت حق الزحمه برای شما ارسال گردد.