لحظه های شاعرانه

نوجوانان عزیز در مقاله های لحظه های شاعرانه قصد این را داریم که به شما کمک کنیم بتوانید احساسات لطیف خود را در کلمات زیبا و قشنگ و صحیح بصورت شعر بیان کنید .

هر شعری وزنی و آهنگی دارد . اگر اهل شعر باشید . حتما وزن شعرها را حس کرده اید . البته ممکن است یک جمله ی خیال انگیز و شاعرانه وزن نداشته باشید ، مثل «صبح ، گل خورشید وا شد» و گاهی هم ممکن است یک جمله وزن داشته باشد اما عاری از خیال و نکات شاعرانه باشد ، مثل «تعمیر انواع وسایل های برقی». می دانید که این فقط یکی جمله ی آهنگین است . البته یک غلط بزرگ هم در آن وجود دارد . وسایل جمع وسیله است . بنابراین وسایل ها غلط است . من آن را عمدا برای مثال انتخاب کرده ام . زیرا وزن شعر گاهی شاعر را مجبور می کند اسیر این اشتباهات شود . در این جا کلمه ی وسایل ها تنها برای پرکردن وزن آمده است .

شما نوجوان اهل ذوق مواظب باشید وزن در خدمت شعرتان باشد نه شعر شما در خدمت وزن و یادتان باشد کار شاعر فقط چیدن کلمات کنار هم نیست.

1

ﻧﻬﺎﻝ ﻛﻮﭼﻚ ﺩﻋﺎ

تمام ﻻﻟﻪﻫﺎﻯ ﺩﺷﺖ

ﺑﻪ ﺷﻮﻕ ﺗﻮ ﺷﻜﻔﺘﻪﺍﻧﺪ

ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﻧﺎﻡ ﺗﻮ، ﺑﻪ ﻟﺐ

ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ، ﻧﮕﻔﺘﻪﺍﻧﺪ

ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻳﻦ ﺩﺭﺧﺖﻫﺎ

ﻧﮕﺎﻫﺸﺎﻥ ﺑﻪ ﺳﻮﻯ ﺗﻮﺳﺖ

ﺍﮔﺮ ﻛﻪ ﺍﻳﺴﺘﺎﺩ ﻩﺍﻧﺪ

ﺑﻪ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺭﻭﻯ ﺗﻮﺳﺖ

ﺍﮔﺮ ﻧﺒﻮﺩ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ

ﻛﺒﻮﺗﺮﻯ ﻧﻤﻰﭘﺮﻳﺪ

و ﺩﺳﺖ ﺧﻴﺲ ﺁﺏﻫﺎ

ﺑﻪ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻧﻤﻰﺭﺳﻴﺪ

ﺑﺮﺍﻯ ﺫﻛﺮ ﺧﻮﺑﻰﺍﺕ

ﺑﻪ ﺫﻫﻦ ﻣﻦ ﻛﻪ ﻭﺍژﻩ ﻧﻴﺴﺖ

ﺑﺰﺭگ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮﺕ

ﭼﻪ ﻗﺪﺭ ﺣﺮﻑ ﺳﺎﺩ ﻩﺍﻳﺴﺖ

ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺧﺮﻣﻰ

ﻧﻬﺎﻝ ﻛﻮﭼﻚ ﺩﻋﺎ

ﻓﺪﺍﻯ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻴﺖ

ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺍﻧﻪﻫﺎ

ﻃﻴﺒﻪ ﺷﺎﻣﺎﻧﻰ

****************************************

Autumn 2012, Dublin, Ireland: The warm Autumn sun streams through the leaves and branches of a tree covered in fall colours. The bright ball of the sunn is seen out of focus creating soime rich bokeh on the surrounding out of focus leaves

ﺷﺎﻋﺮ

ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪﻫﺎ

ﺩﺭ ﺑﺎﻍ ﻫﺎ ﭘﺮ ﻣ ﻰﺯﻧﺪ

ﻫﺮ ﺟﺎ ﺑﺒﻴﻨﺪ

ﻏﻨﭽ ﻪﺍﻯ ﻓﻮﺭﻯ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺳﺮ ﻣ ﻰﺯﻧﺪ

ﺍﺣﻮﺍﻝ ﻳﻚ ﮔﻨﺠﺸﻚ ﺭﺍ

ﺍﺯ ﺑﻴﺪ ﻣ ﻰﮔﻴﺮﺩ ﺳﺮﺍﻍ

ﺍﺯ ﻛﺎﺝ ﺑﺎﻻ ﻣ ﻰﺭﻭﺩ

ﺩﺭ ﺟﺴﺖ  ﻭﺟﻮﻯ ﻳﻚ ﻛﻼﻍ

ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻛﻪ ﻣ ﻰﺑﻴﻨﺪ ﺩﻟﺶ

ﭘﺮ ﻣ ﻰﻛﺸﺪ ﺍﺯ ﺁﺳﻤﺎﻥ

ﺑﺎ ﻳﻚ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣ ﻰﺭﻭﺩ

ﺗﺎ ﻗﻠ ﻪﻯ ﺭﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎﻥ

ﺍﺯ ﻫﺮ ﻛﺠﺎ ﺭﺩ ﻣ ﻰﺷﻮﺩ

ﻣ ﻰﭘﻴﭽﺪ ﺁﻭﺍﺯ ﺩﻟﺶ

ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻣ ﻰﺧﻨﺪﺩ ﺑﻪ ﺍﻭ

ﻣ ﻰﭘﺮﺳﺪ ﺍﺯ ﺭﺍﺯ ﺩﻟﺶ

ﻳﻚ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺩ ﻝﻧﺸﻴﻦ

ﺩﺭ ﺟﺎﻥ ﺍﻭ ﺭﺥ ﻣ ﻰﺩﻫﺪ

ﺍﻭ ﭘﺮﺳﺶ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺭﺍ

ﺑﺎ ﺷﻌﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﻣ ﻰﺩﻫﺪ

ﺳﻴﺪ ﺍﺣﻤﺪ ﻣﻴﺮﺯﺍﺩﻩ

مطالب مرتبط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *